IZOBRAŽEVANJE

Potek izobraževanj

 

Izobraževanja

Priznan izobraževalni center

Kot pooblaščen oziroma priznan izobraževalni center za programske produkte, za katere izvajamo usposabljanja, imamo reden dostop do najnovejših verzij programske opreme in do originalnih izobraževalnih materialov proizvajalcev te opreme.

 

Oblike izobraževanj

Izobraževanja za uporabo programskih orodij potekajo v obliki 8 (1x8 ali 2x4 ure), 18 (4x4,5 ure) ali 22 urnih usposabljanj (4x5,5 ali 5x4,5 ure). Dolžino usposabljanja lahko prilagodimo naročnikovim zahtevam. Delo na tečaju je ves čas praktično na osebnih računalnikih, na izbranih primerih, poteka ob pomoči predavatelja in asistentov. Specialistična usposabljanja (npr. vodenje projektov, informacijski sistemi...) potekajo v obliki delavnic, kjer se konkretni primeri lahko v celoti prilagodijo potrebam naročnika.

 

 

Izobraževanja

Izobraževanja

Učna gradiva

Vsak udeleženec dobi učno gradivo, ki v celoti sledi predavanjem. Gradivu je dodan povzetek ukazov za posamezno programsko orodje. Zaključek usposabljanja je namenjen pogovoru s svetovalcem, ki svetuje o programski in strojni opremi, uvajanju informacijske tehnologije in odgovarja na vprašanja udeležencev.