Svetovanje

Svetovanje pri uvajanju IT – storitve informacijskega centra

 

Razvoj IS

 

Razvoj ISSvetovanje pri uvajanju IT v organizacije in nakupe strojne ter programske opreme.

Razvoj ISPomoč pri organizaciji uporabe računalnikov, vzpostavitvi lastnega informacijskega centra in ureditvi informacijske podpore v podjetju.

Razvoj ISObčasni ali redni obiski pri uporabnikih in pomoč končnim uporabnikom pri uporabi računalnika, programskih orodij ali aplikacij.

Veliko pozornosti namenimo vodilnim delavcem v organizacijah z možnostmi uporabe in uvajanja IT.

 

Izobraževanje

Organiziramo predavanja o novostih in posodobitvah programske ter strojne opreme in trendov na področju IT. Poleg tega nudimo tudi specializirana predavanja za IT strokovnjake o novih metodah in postopkih v računalništvu, CASE orodjih, generatorjih aplikacij ter razvoju programske opreme.

 

 

Razvoj IS